A befektetési jegy a törvényben meghatározott módon és alakszerűséggel az alapkezelő által sorozatban kibocsátott, vagyoni és egyéb jogokat biztosító, átruházható értékpapír, amelyben a kibocsátó meghatározott pénzösszeg rendelkezésre bocsátását elismerve kötelezi magát, hogy azt a befektetési jegy tulajdonosa érdekében befektetési alap kialakítására, illetve az abban történő elhelyezésre fordítja, és az így létrehozott alapot a befektetők általános megbízásából kezeli.

A befektetési jegy részesedést testesít meg. Tulajdonosa korlátozott tulajdonosi jogokat szerez, ui. kizárólag hozamra és likvidációs ellenértékre jogosult, az alap működésébe nem szólhat bele. A befektetési jegy tulajdonosok a befektetési alap tőkéjének tulajdonosai, akik ebből befektetési jegyeik értékének az alap értékéhez – a hozam felosztásakori nettó eszközértékhez – viszonyított arányában részesednek. A befektető hozama tehát az alap befektetéseinek sikerességétől függ.

Befektetési jegyet kizárólag befektetési alapkezelő társaság bocsáthat ki, nyilvános, vagy zárt jegyzés útján. Előbbi esetben az alapkezelőnek megfelelő tájékoztatót kell közzétennie.

Alapkezelői tevékenység meghatározott engedély alapján végezhető. Tevékenysége korlátozott, viszont több befektetési alapot is létrehozhat.

A befektetési jegy feladatai:

  • Befektetési alapok létrehozása.
  • Befektetési alapok kezelése: a közzétett befektetési elvek és kockázatok mellett a lehető legnagyobb hozam elérése meghatározott befektetések útján.
  • Befektetési alapok megszüntetése.

Az alapkezelő engedélye birtokában eszközeit kizárólag értékpapírokba, vagy ingatlanokba és állampapírokba fektetheti be. Az egyes eszközelemek portfolión belüli aránya (pl. hány %-ot kell állampapírba, mennyit lehet részvénybe fektetni, stb.) mindkét alapfajta esetében szigorúan kötött. Az értékpapíralap induló minimális tőkéje 100, az ingatlanalapé 500 millió forint.

Az alapkezelő a befektetési alappal kapcsolatos feladatok elvégzésével saját szervezetétől elkülönült, független letétkezelőt köteles megbízni. Ezt olyan bank vagy szakosított pénzintézet végezheti, amelynek e tevékenység végzésére engedélye van.

A letétkezelő feladatai:

  • az alap tulajdonában álló értékpapírok őrzése, kezelése;
  • a befektetési alap bankszámlájának, és értékpapírszámlájának vezetése;
  • a befektetési jegyek eladásával, vételével, a hozamok kifizetésével kapcsolatos technikai teendők ellátása;
  • ellenőrzés, a jogszabályok betartatása.

Egy befektetési alapot csak egy letétkezelő kezelhet.

A befektetési jegy szigorú formai előírásokhoz kötött okirat. Kötelező tartalmi kellékei: az alapkezelő és a letétkezelő társaság neve, székhelye, az alap neve, időtartama, nyílt- vagy zártvégű az alap, névérték, sorszám, bemutatóra vagy névre szól a jegy, a tulajdonos neve (névre szólónál), jogok, a kibocsátás időpontja, aláírás, stb.

Az alapkezelő a tőke befektetésével befektetési alapot hoz létre, majd kezeli azt. Egy befektetési alapra csak azonos jogokat megtestesítő, azonos névértékű jegyek bocsáthatók ki.

A befektetési jegy a kedvezményezett személye alapján lehet névre, vagy bemutatóra szóló.

A befektetési alap futamideje szerint lehet nyílt- vagy zártvégű. A meghatározatlan ideig működő alapok a nyíltvégű

befektetési alapok. Ezen alapok jegyeit a kibocsátó bármikor köteles visszavásárolni, ami biztonságosabb a befektető szempontjából. A napi árfolyam alapját az egy befektetési jegyre jutó nettó eszközérték képezi, amelyet csak a technikai költségek csökkenthetnek. A nyíltvégű alapok jegyei rendkívül forgalomképesek.

A zártvégű befektetési alap határozott futamidejű. Az ilyen jegyeket az alapkezelő a futamidő alatt nem vásárolhatja vissza, visszafizetésük csak lejáratkor esedékes, az akkori nettó eszközérték alapján. A zártvégű befektetési jegyek likviditása miatt különösen fontos a szervezett piac, pl. a tőzsdei bevezetés.

A befektetési alapok elsősorban a kisbefektetők pénzét gyűjtik össze, biztosítva számukra a szükséges szakértelmet, illetve befektetési lehetőségekhez való hozzáférést (nagy tőkekoncentrációval könnyebb befektetni).