A közraktári jegy kibocsátója a közraktár. Ez olyan szervezet, amelynél árut közraktározás céljából szerződés alapján letétbe helyezhetnek. Működése szigorú törvényi szabályokhoz kötött, alaptőkéje min. 500 millió forint.

A közraktári jegy tevékenységei:

  • a befogadott áru tárolása, őrzése;
  • kiegészítő szolgáltatások végzése;
  • közraktári jegy kibocsátása;
  • az áru kiszolgáltatása;
  • hitelnyújtás, garanciavállalás.

A közraktári jegy a közraktárban elhelyezett áru tulajdonjogát, az áru feletti rendelkezési jogot testesíti meg. Az áru közraktárban való elhelyezésekor kerül kiállításra. Két részből áll:

  1. Árujegy: az áru feletti rendelkezési jogot biztosítja. Átruházása révén az áru eladható, anélkül, hogy közben a raktárt elhagyta volna. Önmagában csak a zálogjegyen feltüntetett összeggel csökkentett értékkel rendelkezik, a közraktárnak az áru kiszolgáltatására vonatkozó, a zálogjegy által korlátozott kötelezettségét biztosítja.
  2. Zálogjegy: az áru tulajdonjogát képviselve azt a lehetőséget adja birtokosának, hogy mint zálogot fedezetül ajánlja fel hitelfelvétel során.

A közraktárjegy is szigorú formai kellékekkel rendelkezik: a közraktár neve, a letevő neve, székhelye, a letett áru megnevezése, mennyisége, minősége, értéke, a raktározás időtartama, helye, a kiállítás kelte, aláírás, stb.

A közraktári jegy két összetevője együtt, vagy külön-külön is átruházható. Az átruházás az értékpapíron tett írásbeli nyilatkozattal, forgatással történhet. Az átruházás egyfajta felelősségvállalást is jelent, hogy az új tulajdonos érvényesíteni tudja igényét a kiállítóval szemben. E felelősség a visszkereseti jog által érvényesíthető.

A közraktári jegy két része tehát egymástól függetlenül is átruházható, ennek ellenére az áru csak mindkét rész együttes birtoka ellenében adható ki.

A közraktárban elhelyezett áru tulajdonosa árufedezet mellett nyújtott, kedvező kondíciójú – ún. lombard – hitelhez juthat a zálogjegy bankra történő forgatásával. Az árufedezet mellett a közraktár az ügyfélért garanciát is vállal. Miután a zálogjegy ellenében nyújtott hitel az átlagosnál kisebb kockázattal jár, kamatozása is kedvezőbb. A szabályozás szerint maga a közraktár is nyújthat hitelt; ekkor a zálogjegyet a közraktárra kell forgatni a kölcsön biztosításához.