A semleges műveletek kapcsán a bankoknak közvetlen követelései vagy kötelezettségei nem keletkeznek, ugyanakkor mérlegfőösszegük folyamatosan változik. (Pl. az ügyfelek bármikor rendelkezhetnek a bankoknál elhelyezett számlájuk javára vagy terhére történő fizetésről, amelyek növelik vagy mérséklik a bankok számlaállományát, befolyásolva ezzel a források és a kihelyezések mértékét.) A semleges bankműveletek az ügyfelek számára nyújtott szolgáltatásokat ölelik fel, sok tekintetben minősítik is a bankokat, és jelentős jövedelmet hoznak létre a felszámított jutalékok és díjak által.

A bel- és külföldi pénzforgalom lebonyolítása

Méreteit és fontosságát tekintve a semleges műveletek legfontosabb eleme. A fizetési rendszer feltételeit ugyanakkor általában a jegybankok szabályozzák, így ezek az üzleti bankok által kevésbé befolyásolhatók.

A pénzáramlások három nagy területet képeznek:

 1. Bankszámlapénz-forgalom. A pénztartozások kiegyenlítésének főbb módozatai: átutalás, beszedési megbízás, akkreditív (ezekről már részletesen szóltunk a külkereskedelmi fizetési módoknál). Főképp a gazdálkodó szervezetek egymás közötti fizetési forgalma bonyolódik ilyen formában, a bankokon keresztül.
 2. Készpénzforgalom. Főképp a lakosság és a gazdálkodó szervezetek közötti, valamint a lakosságon belüli pénzkapcsolatokra jellemző. Az üzleti bankok készpénzkészletükből az ügyfelek igénye szerint teljesítenek – számlájuk terhére – készpénzkifizetéseket. E forgalom a teljes pénzforgalom jelentős részét teheti ki, főképp azokban az országokban, ahol a készpénz-helyettesítő módozatok még nem terjedtek el.
 3. Készpénzkímélő és -helyettesítő forgalom. A készpénz helyettesítésének és kímélésének az tekinthető, ha a készpénz a ki- vagy befizetés során csak az egyik oldalon jelenik meg valós, fizikai formájában, a másik oldalon már terhelésről vagy jóváírásról van szó. (Az 1. esetben mindkét oldalon terhelés/jóváírás van!) Formái: csekk (lásd a külkereskedelmi fizetéseknél), bankkártyák.

A bankok egymás közötti pénzforgalmának lebonyolítását szolgálják az országos zsírórendszerek. Abban az esetben, ha a tranzakció egy bankon belül történik, belső klíringről beszélünk. Ellenkező esetben szükség van közvetítőre – külső klíring. A bankok közötti elszámolások lebonyolítása az elszámolási vagy zsíróközpontok feladata, amelyek ma már számítógépes hálózat segítségével, automatizált klíringházakként működnek. E rendszerek biztosítják a nemzeti és a nemzetközi fizetési forgalom lebonyolítását.

Számos országban – a zsíróközpontok mellett – önálló elszámoló szervezetek látják el a készpénzkímélő és -helyettesítő forgalom lebonyolításához szükséges hasonló funkciókat (pl. kártyarendszerek elszámoló központjai…).

Bankjegy-kereskedelem

Ez a más országok valutáival történő, bel- és külföldi bankok közötti adásvételi ügyleteket jelenti. A bankok egyrészt így biztosítják a fiókok optimális valutaellátását, másrészt spekulációs tevékenységet is folytatnak. A bankjegy-kereskedelem alapját a devizapiac képezi, mivel az áralakítás kiindulópontja általában a pillanatnyi devizaárfolyam, valamint az adott bank saját pozíciója.

A bankjegy-kereskedelem tehát lehetővé teszi, hogy az üzleti bankok valuta- és devizaállománya mindig a piaci igényekhez igazodó mértékben és összetételben álljon rendelkezésre. Ezek a műveletek főként azokban az országokban jelentősek, ahol a külkereskedelem és az idegenforgalom magas hányadot képvisel a GDP-ben.

Bankári szolgáltatások

Ezek az olyan szolgáltatások, amelyek az ügyfelek kulturáltabb kiszolgálását, biztonságának növelését, döntéseik elősegítését és kellő információval történő ellátását segítik. A bankok az ügyfelekért folytatott küzdelemben egyre bővítik szolgáltatásaik körét.

A főbb szolgáltatástípusok a következők:

 • széfbérlet;
 • letétek őrzése, kezelése (pl. értékpapírok, hatósági letétek…);
 • vagyonkezelés (személyes vagy testületi);
 • adásvételi ügyletek közvetítése;
 • bankügynöki tevékenység (az ügyfelek megbízásából végrehajtott értékpapír-eladás és -vásárlás, engedéllyel);
 • bankári tanácsadás, szakértői szolgáltatás (üzleti döntések megalapozása, befektetési tanácsadás, portfoliókezelés, stb.);
 • egyéb szolgáltatások (valutaváltás…);
 • magánbanki szolgáltatások (kiemelt ügyfelek speciális kezelése);
 • home banking rendszerek (otthonról/irodából elérhető – telefonos vagy internetes –,

  teljes körű, 24 órás bankszolgáltatás).