A tőzsdei árukkal szemben minden tőzsde szigorú feltételrendszert támaszt, ezek a bevezetési feltételek. A bevezetés az a folyamat, amely a tőzsdén forgalomba kerülő értékpapírok/áruk bejegyzésére, kereskedés tárgyává tételére irányul.

A tőzsdei bevezetésnek számos előnye van:

  • Finanszírozási előny: pl. a bevezetés feltételeinek megfelelő részvénykibocsátó részvényjegyzése sikeresebb lehet (többen érdeklődnek, tőzsdei forgalomba kerül), amelynek következtében a részvénykibocsátással történő vállalatfinanszírozás sikeresebbé válhat.
  • Likviditási előny: a tőzsdei forgalomban levő papírok könnyebben forognak.
  • Reklám: mivel a tőzsdére inkább csak a jó eredményeket felmutató vállalkozások kerülhetnek be, a bevezetés image javító hatású.
  • Folyamatos és nyilvános értékelődés: a tőzsde mint információs centrum meghatározza a befektetések, vállalkozások mindenkori piaci értékét, tájékoztat a piaci megítélésről.

A tőzsdére történő bevezetés szintjei:

  1. A tőzsdén jegyzett áru/papír, „A” kategória. Az ilyen értékpapírok a kereskedés tárgyát képezik, s a szigorú kritériumok miatt kockázatuk alacsony.
  2. A tőzsdén forgalmazott, de nem jegyzett áru/papír, „B” kategória. Ezek a papírok szintén adhatók-vehetők, de az enyhébb kritériumok miatt kockázatosabbak.
  3. A tőzsdén regisztrált, de nem forgalmazott áru/papír. Nem képezik a kereskedés tárgyát, a befektetők tájékoztatása érdekében közlik e papírok más piacokon kialakult árát, árfolyamát.

Értékpapír bevezetését a kibocsátó kezdeményezi a tőzsdénél. A kérelem mellé csatolni kell a kibocsátásra vonatkozó tájékoztatót, valamint a tőzsdei forgalmazás feltételeinek meglétét igazoló okmányokat. A bevezethetőségről a tőzsdetanács dönt. A tanács csak akkor tagadhatja meg a bevezetést, ha a kibocsátó nem felel meg az előírt feltételeknek, vagy vélelmezhető, hogy a bevezetés a kereskedés tisztaságát, illetve a befektetők érdekeit sérti. A bevezetést valamelyik tőzsdetag végzi.

A bevezetés feltételeit mindig az adott tőzsde határozza meg. Ezek általában a következők:

  • A bevezetés költségeinek megfizetése: egyszeri bevezetési díj + éves forgalomban tartási díj.
  • Kiegyensúlyozott gazdálkodás, stabil pénzügyi helyzet.
  • Az állandó információnyújtási kötelezettségnek való elégtétel (az információk visszatartásával elérhető előnyöket célzó, ún. bennfentes kereskedelmet büntetik).