Ha egy társaság vagy magánszemély a tőzsdén ügyletet akar kötni, annak először is fel kell vennie a kapcsolatot egy ügynöki irodával. Az ügynökség megvizsgálja leendő ügyfele pénzügyi helyzetét, s megállapítja, hogy milyen nagyságrendben fogadja el annak megbízásait. Erre azért van szükség, mert a tőzsdén az ügynökség felel az ügyletek teljesítéséért.

Az ügynökséget jellemzően telefonon keresik meg ügyfeleik. Az ügynökség általában messze van a tőzsdétől, mégis szinte azonnal teljesíti a megbízásokat. Erre a modern telekommunikáció ad lehetőséget: az ügynökök állandó kapcsolatban állnak kollégájukkal, aki a tőzsdeteremben végrehajtja a megbízást.

A tőzsdei ügynök részére szóló megbízásnak egyértelműnek, pontosnak, minden lényeges feltételre kitérőnek kell lennie. Ennek érdekében egy megbízási szerződés a következőket kell, hogy tartalmazza:

 • 1) Az ügylet tárgyát képező áru, illetve értékpapír neve vagy kódja.
 • 2) Az áru, illetve értékpapír mennyisége, utóbbi esetében általában címlet és darabszám megjelölésével.
 • 3) Az ügyfél azonosítására szolgáló adatok (név, cím, jelige, kód…).
 • 4) Vételre (buy) vagy eladásra (sell) szól a megbízás.
 • 5) Melyik tőzsdén hajtsák végre a megbízást.
 • 6) Milyen időpontban hajtsák végre a megbízást, illetve amennyiben az megadott konkrét ár mellett hajtható végre, akkor az meddig érvényes.
  • a) Visszavonásig érvényes.
  • b) Adott dátumig.
  • c) Az adott héten.
  • d) A megbízás átvételekor végrehajtandó.
  • e) A bróker saját megítélése alapján válassza ki a kötés időpontját – ezért felelősség nem terheli.
  • f) Nincs külön kikötés: a megbízás az adott napon érvényes.
 • 7) Milyen (egységnyi) ár, illetve árfolyam mellett kell végrehajtani a megbízást.
  • a) Adott piaci/pillanatnyi árfolyamon.
  • b) Nyitó árfolyamon.
  • c) Záró árfolyamon.
  • d) Átlagos megbízás: nagy tételű üzleteknél a megbízó az ügylet átlagos, darabszámmal súlyozott árát írja elő.
  • e) Limitáron: felső határ vételre, alsó határ eladásra.
  • f) Stop megbízás: alsó határ vételre, felső határ eladásra – meglévő pozíció lezárása kedvezőtlen árfolyam-alakulás esetén, a további veszteségek elkerülésére.
  • g) Menedzselt számla: a bróker jutalék fejében a saját nevében, ügyfele pénzének felhasználásával, s annak kockázatára köt spekulatív ügyleteket.
 • 8) Részteljesítés kérdése: ha nincs ellentétes kikötés, alkalmazzák.
 • 9) Ügyletfajta: azonnali vagy határidős.
 • 10) Az ügylet lebonyolítási díja. Összetevői:
  • a) Kezelési költség: független az ügylet teljesítésétől, sikerességétől; fix összeg, vagy a megbízási névérték biz. %-a.
  • b) Megbízói díj: a brókercég jutaléka, összege a teljesítéshez igazodik; az ügylet (név)értékének biz. %-a.
 • 11) A fizetendő letét, illetve értékpapírletét nagysága: vételkor a vételár, eladáskor az értékpapírok egy biz. részének letétbe helyezését követeli meg a brókercég.

A megbízás történhet személyesen kezdeményezett, s megkötött írásbeli szerződés útján, vagy telefonon keresztül.

A megbízási szerződés realizálásánál az első lépés általában az, hogy a brókercégek megbízóikkal egy keretszerződést kötnek a telefonos kereskedésre vonatkozóan. Ez a telefonos megbízásokkal kapcsolatos tudnivalókat, a végrehajtás feltételrendszerét, a lehetséges kockázatokat, és a használandó jelszót tartalmazza. A keretszerződés létrejötte után az ügyfél elhelyezi a megfelelő fedezetet a brókercégnél. Ez arra szolgál, hogy az ügyfél nem teljesítése esetén (legalább részben) legyen miből teljesíteni.

A telefonos megbízásokat az ügyintézők veszik fel, de – a későbbi azonosíthatóság miatt – magnón is rögzítésre kerülnek. A megbízás felvétele előtt az ügyfelet be kell azonosítani – számlaszám és jelszó alapján. A megbízásról munkalapot is kitöltenek, amelyet aztán nyilvántartásba vesznek. A megbízás felvételekor ellenőrzésre kerül a fedezet is. A megbízásokat a munkalapok alapján a brókercéghez telepített tőzsdei terminálon rögzítik, a teljesített tételeket azonnal jelölik a munkalapokon. A terminálokon kizárólag telefonos megbízásokat teljesítenek. A tőzsdeteremben először az írásbeli megbízásokat teljesítik, majd a saját számlás üzletek következnek.

A fenti folyamat on-line számítógépes rendszer beállításával tovább egyszerűsödik: a telefonos kapcsolatot a modemes váltja fel. Az elektronika fejlődése persze a tőzsdetermekre is hatással van: az értékpapírok jegyzése és forgalmazása is számítógépesen valósul meg, a nyílt kikiáltásos rendszer eltűnőben van.